Eisen voor toiletvoorzieningen wanneer je alcohol schenkt

Vraag jij je af hoeveel toiletten je minimaal in je zaak moet hebben? Maakt het hierbij uit of je alcohol schenkt? Wij hebben het voor je uitgezocht. Dit zijn de eisen voor toiletvoorzieningen wanneer je alcohol schenkt.

Sinds 1 juli 2021 is de Alcoholwet van kracht, ter vervanging van de Drank- en Horeca Wet. Dit heeft gevolgen voor de regels rondom toiletten bij etablissementen die alcohol schenken.

Minder regelgeving

De Alcoholwet zorgt voor minder regels omtrent toiletten. Zo stelt de wet zelf geen aanvullende eisen aan de toiletruimtes. Dit heeft als gevolg dat alleen de regels die zijn opgenomen in het Bouwbesluit gelden. Toiletten kunnen genderneutraal zijn omdat er geen eisen gesteld worden aan toiletten met betrekking tot gender.

Hoeveel toiletten zijn er nodig?

De basisregel voor bijeenkomstfuncties, wat wil zeggen alle horeca met uitzondering van logiesverstrekkende bedrijven, is dat ieder horecabedrijf ten minste 2 toiletten heeft. Er is een uitzondering op de regel. Voor bestaande bouw kan 1 toilet volstaan als er maximaal 25 personen op aangewezen zijn. Bij nieuwbouw geldt dat 1 toilet voldoende is als er maximaal 15 personen op aangewezen zijn. Bij een grondige verbouwing gelden de nieuwbouwregels. Let op: in deze aantallen telt ook het personeel mee, tenzij er een apart toilet is voor het personeel. De regels over het minimaal vereiste aantal toiletten gelden voor zowel ‘droge’ horeca als alcoholverstrekkende horeca.

Apart invalidetoilet?

Een speciaal invalidetoilet is niet vereist in bestaande bouw. Bij nieuwbouw geldt dat er een invalidentoilet moet zijn voor alcoholverstrekkende bijeenkomstfuncties (o.a. restaurants, cafés en cafetaria’s met Alcoholwetvergunning) als het bedrijf groter is dan 150 m2. Door wel een invalidetoilet te hebben, ook als je niet aan wettelijke vereisten moet voldoen, is jouw bedrijf inclusief en kan iedereen hier terecht.

Toiletten en hygiëne

Voor de toiletruimte worden geen aanvullende hygiëne-eisen gesteld, maar een schoon toilet is uiteraard erg belangrijk voor horecagelegenheden. Draag er zorg voor dat de toiletten meerdere keren per dag gereinigd worden met professioneel sanitairreiniger en schoonmaakmaterialen, gebruik goede handschoenen en een schone bezem en mopsysteem. Een mop die al jaren gebruikt wordt maakt de ruimte eerder vies dan schoon. Kies ook voor de juiste doekjes. Zo nemen microvezeldoekjes veel vuil op, terwijl veel andere doekjes het alleen maar verplaatsen. Gebruik ook verschillende doekjes voor de verschillende aspecten van de toiletruimte.

Hygiëne in de keuken

In de keuken valt het aan te raden om schoonmaakproducten te gebruiken die HACCP verantwoord zijn, een Ecolabel hebben en gebruikt mogen worden in een omgeving waar voedsel wordt bereid en geserveerd.