Wat te doen met gebreken in je huurhuis?

Een huis huren is een grote stap naar volwassenheid. De verhuurder moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het huis helemaal in order is als het wordt verhuurd. Als het niet helemaal in orde is, moeten de gebreken genoemd worden en moet de huurder zeggen of hij/zij het er mee eens is. Als er gebreken ontstaan als het huis al verhuurd is dan moet de verhuurder zorgen dat deze direct worden opgelost.

Welke gebreken kunnen in een huurhuis voorkomen?

Een aantal gebreken kunnen voorkomen in een huurhuis. Een daarvan is een lekkage. Een verhuurder is verplicht deze lekkage en bijbehoorende schade meteen op te lossen. Dit kan hij doen door een loodgieter in te huren, bijvoorbeeld op Lekkageprobleemkwijt.nl. Achterstallig onderhoud is ook iets waar de verhuurder verantwoordelijk voor is. Verder is het onvoldoende ventilleren van vochtige ruimtes ook een gebrek waar de verhuurder verantwoordelijk voor is.

Voor sommige gebreken hoeft de verhuurder niet verplicht te verhelpen. Als een herstel te hoge kosten met zich mee brengt is de verhuurder niet verplicht dit te betalen. Verder is de verhuurder niet verplicht de schade te herstellen als deze door de huurder zelf is veroorzaakt. En als laatste is de verhuurder niet verplicht te helpen als herstel van het gebrek niet mogelijk is.

Meld het gebrek bij je verhuurder

Als je merkt dat er een gebrek in je huurhuis is, ga dan niet zelf het gebrek proberen op te lossen maar schakel de verhuurder in. Je moet het gebrek zo snel mogelijk melden bij de verhuurder. Het is ook altijd aan te raden om foto’s te maken van het gebrek zodat er duidelijk bewijs is. Als je het gebrek niet meldt bij de verhuurder dan kan jij de verantwoordelijke zijn voor eventuele gevolgschade. Gevolgschade is de schade die ontstaat als het gebrek niet optijd is opgelost. De huurder heeft dus het plicht om altijd direct de schade bij de verhuurder te melden. In een noodgeval moet de verhuurder acuut actie ondernemen.

Huurverlaging?

Als je verhuurder weigert om iets aan het gebrek te doen dan kan je mogelijk huurverlaging aanvragen via de huurcommissie. Dit betekent dat je lagere huur zal betalen voor je huis totdat het gebrek is opgelost. Dit kan de verhuurder onder druk zetten om het gebrek zo snel mogelijk op te lossen. Je hebt geen recht op huurverlaging als een andere huurder jou overlast bezorgt. Je moet bij overlast van een andere huurder naar de rechter stappen om het op te lossen.

Zorg dat je altijd je huurhuis goed controleert voordat je het contract ondertekent. Wie weet zijn er wel een paar verborgen gebreken in het huis.